ORGANISASJON

Hos R A K er målet å legge tilrette for et aktivt yrkesliv, enten på R A K eller ute i det ordinære arbeidsmarkedet. Dette gjør vi i tett samarbeid med NAV og næringslivet.


Vi tilbyr Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberende trening (AFT) og opplæringsplasser til lærekandidater. R A K har 21 varige arbeidsplasser i egne produksjonsavdelinger, samt praksisplasser ved bedrifter i næringslivet.


  • Individuell veiledning - for å realisere egne mål i forhold til arbeid trening i jobbsøking og intervjuer
  • Skreddersydd oppfølging ut i fra den enkeltes ressurser og behov
  • Nettverksjobbing: rett person på rett arbeidsplass!


Arbeid øker livskvaliteten, og R A K bidrar til at du når ditt mål.

Har du en utfordring til oss, så tar vi den gjerne!