KVALITET OG KOMPETANSE

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Vi er opptatt av kontinuerlige forbedringer, og har fokus på innovasjon og nytenkning. Det skal våre ansatte og kunder oppleve hos R A K.

R A K har god kompetanse innenfor karriereveiledning, kunnskap om arbeids- og næringsliv, individuell tilrettelegging og praktisk opplæring.