KULTUR OG MILJØ

Vår kultur bygger på gjensidig respekt, forståelse og tillit.

Våre verdier er:
  • Arbeidsglede - hos oss skaper vi arbeidsglede gjennom gjennom meningsfullt arbeid
  • Likeverd - hos oss er alle viktige
  • Vekst - hos oss legger vi tilrette for utvikling, mestring og vekst