LÆREKANDIDATER I BEDRIFT

Ungdom som har fullført grunnskolen, har rett til 3 års videregående opplæring
(OPPL §3-1)

R A K har et samarbeid med Vestfold Fylkeskommune ved Opplæringskontoret Oktav om opplæring og arbeidstrening for lærekandidater. Vi er godkjent lærebedrift i fagene; logistikk, og Industri søm. Den vanligste modellen er 2 år i skole, 1 år opplæring og 1 år verdiskaping i bedrift

Lærekandidatene følger en individuell tilrettelagt fagopplæringsplan. Den er lik læreplanen i oppbyggingen, men målene deles opp på en tilrettelagt måte, planen kan ha mange eller få mål tatt ut fra læreplanen i faget.

Lærekandidatene avslutter læretiden med en kompetanseprøve ved bedriften som dokumenterer kunnskap hver enkelt kandidat har tilegnet seg. Etter bestått prøve vil man få Kompetansebevis.


VI TILBYR OPPLÆRING INNENFOR FAGENE

Industrisøm

Logistikkfaget

Salgsfaget

Byggdrifterfaget