ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING, AFT

Arbeidsforberedende trening er tilrettelagt for at deltakere skal kunne få prøvd ut sin arbeidsevne og å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.

MÅLSETTING I våre produksjonsarenaer vil du få anledning til å prøve ut ulike arbeidsformer tilpasset kompetansen din og utfordringene dine. Du vil få oppfølging etter behov i ulike arbeidssituasjoner. Målsettingen med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

VARIGHET Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov. Du tilbys å starte først i våre produksjonsarenaer, før du starter opp i ordinære virksomheter og bedrifter.