ARBEID HOS RAK REVETAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas ligula erat, ultrices a, ornare a, consequat id, lacus. Phasellus tellus eros, ornare vel, euismod in, fringilla et, elit.


ARBEID HOS RAK

TILTAK
RAK er godkjent leverandør av arbeidsrettede tiltak hos NAV og er kvalitets sertifisert gjennom eQuass.

VARIG TILRETTELAGT ARBEID, VTA
Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til deg som har behov for arbeid i en tilrettelagt virksomhet. Arbeidsoppgaver tilpasses hver enkelt.

Dersom du har uføretrygd og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan dette tilbudet være aktuelt for deg.

MÅLSETTING

  • Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid
  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester

ANSETTELSE
Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for arbeidsforholdet.

VARIGHET
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Du vi ha en egen plan hvor det jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.