ARBEID

R A K kan tilby varig tilrettelagt arbeid til deg som har behov for det. Vårt mål er at du skal oppleve å mestre, kunne få mulighet for personlig utvikling og trives på en inkluderende og trygg arbeidsplass. Vi kan også bistå den som ønsker arbeid/praksis/hospitering i det ordinære arbeidsliv med å finne "sin bedrift".